Våra Uppdrag

I vår verksamhetsgren ”Special Operations” har vi tillstånd att utföra följande typ av uppdrag:

-Krafledningsbesiktning/felsökning
-Viltinventering
-Rendrivning
-Fotoflyg
-Brandbekämpning
-Hängande last
-Mastbyggnation