INFÖR FLYGRESAN

Här har vi samlat tips och viktiga punkter inför din resa med oss.

Vi önskar dig en trevlig flygupplevelse!

PACKA RÄTT

För att underlätta lastningen av helikoptern är det bra att ni packar rätt redan hemma:

 • Flera små, mjuka kollin är bättre än stora lådor eller kartonger.
 • Undvik helst stora ryggsäckar med mes.
 • Låt sovsäckar, tält, liggunderlag och andra saker som man vill fästa på ryggsäcken vara lösa tills flygresan är över.
 • Ta bort drag och rullar från fiskespön och transportera helst utrustningen i fodral.
 • Vapen överlämnas brutna eller utan slutstycke.
 • Alla kollin ska vara ordentligt förslutna.
 • Specialbagage så som skidor, kanoter, kaminer m.m. bokas särskilt.

Till toppen

Farligt gods

Enligt bestämmelserna få vi inte transportera vad som helst, dock får en passagerare medföra följande ämnen på samma flygtur enligt ICAO-TI

 • Alkohol, Max 70% (volym) och Max 5 liter/förpackning.
 • Vätska till spritkök max 5 liter i för vätskan avsedd detaljhandelsförpackning.
 • Tändstickor 6 små paket säkerhetständstickor i detaljhandelsförpackning.
 • Batteri 1 vått som är skyddat från kortslutning i detaljhandelsförpackning.
 • Engångsbehållare för gas 700g i för gasen avsedd detaljhandelsförpackning med skydd för ventilen.
 • Brandfarlig vätska 25liter tex. bensin. Förvarad  i behållare av krafting metallkonstruktion.
 • Gasol max 11kg i godkänd förpackning, max 24kg per flygning.
 • Färg/lösningsmedel max 5 liter brandfarlig färg och/eller 1 liter lösningsmedel i för produkten avsedd detaljhandelsförpackning.
 • Maskiner/Utrustning tex. båtmotorer, Motorsågar, skall vara tömda och förslutna så att lekage undviks.
 • Ammunition. Max 5kg/person och endast UN 0012 eller UN 0014.

Dessa varor skall uppvisas innan lastning för piloten och får ej gömmas bland övrigt bagage. Övriga frågor hör gärna av er.

Till toppen

SÄKERHET KRING HELIKOPTERN

 • Närma er aldrig helikoptern utan att ni fått klartecken från pilot eller markpersonal.
 • Passagerare får endast röra sig framför och snett framför helikoptern.
 • Vid ilastning väntar ni i samlad grupp ca 20 m från landningsplatsen.
 • Se till att inga lätta och lösa föremål kan blåsa i väg när helikoptern startar eller landar. Håll i hatten!
 • Bär bagaget i lugn takt till helikopterns bagageutrymme där vår personal sköter lastningen. Langa inte och kasta aldrig bagage eller andra saker i helikopterns närhet!
 • Efter landning sitt lugnt kvar i helikoptern tills vår personal öppnar dörrarna och släpper ut er i tur och ordning.
 • Gå bort från helikoptern i samma riktning som vid lastning, framåt eller snett framåt.
 • Bär lugnt bort bagaget i anvisad riktning ca 20 m från landningsplatsen.
 • Bär långa föremål i horisontellt läge. Håll fast lätta saker.
 • Samla gruppen vid bagaget inför att helikoptern ska lätta och lämna.

Till toppen

© Copyright - Artic Air