Flygsäkerhet

Vår flygverksamhet styrs av EU förordning 965/2012 och är gemensamma för hela Europa. Vårt tillståndsnummer är AOC.SE-118 och som utfärdas och förnyas av Svenska transportstyrelsen efter sedvanliga verksamhetskontroller.

De verksamhetsområden vi arbetar med:

Comercial Air Transport (CAT) ( Person och invändig godstransport):

Vid ”persontransporter” skall säkerhets nivån hållas hög, av förklarliga skäl. Därför finns det regler bl,a om minsta flyghöjder och siktvärden.
Minsta flyghöjd: 150m
Minsta tillåten molnhöjd: 180m
Minsta tillåten flygsikt: 1500m
Flygning i Regn och Snö: Ja, om flygsikten sikten tillåter.
Flygning i underkylt regn: NEJ
Helikoptern skall dessutom alltid framföras så att terrängen under möjliggör goda nödlandningsmöjligheter.
Så, om vi tvingas ställa in en flygning p,g,a  väder så är det förmodligen någon av ovanstående parametrar som inte uppnås, på hela eller delar av sträckan.

SPECIAL OPERATIONS (SPO):

”Special operations” är en verksamhet där helikoptern används som arbetsplattform vid, tex inventering, ledningsbesiktning, lyftjobb, fotoflyg. Här tillåts vi operera under sämre väderförhållanden och på lägre höjder än 150m vid själva uppdragets genomförande för att kunna utnyttja helikopterns fulla kapacitet. Vi tillåter dock bara att personer nödvändiga för uppdraget medföljer och att de utbildats för vissa säkerhets åtgärder och har viss säkerhetsutrustning. Flygning till och från arbetsområdet kräver dock samma väderminima som vid persontransporter.

Landningsplatser i terrängen

Landningsplatser ute i terräng skall minst vara 25 X 25m och skall alltid först godkännas av piloten innan landning sker.

Vikter

Passagerarvikt.

Vi använder oss av en passagerarmedelvikt av 90kg/Man & 80kg/Kvinna för våra prestanda beräkningar. Piloten kan dock komma att fråga er om aktuell vikt varvid ni kan uppmanas uppge detta eller så kan en aktuell vägning göras vid avgångsflygplatsen.

Bagagevikt

Tillåten medhavd bagage vikt är 25 Kg/person inkl handbagage. Extra bagage kan accepteras efter vägning och debiteras med 100:-/5kg. Det garanteras dock ej att bagaget kan medfölja på samma flygning.

Packning av bagage

 1. Förbered redan hemma genom att packa rätt, använd många små väskor eller ryggsäckar i stället för 1 stor, undvik fyrkantiga lådor och ryggsäckar med mes.
 2. Sätt ej fast sovsäckar, fiskespön och tält etc på ryggsäcken förrän flygresan är avklarad, det är lättare att få allt att rymmas i våra små bagageutrymmen.
 3. Ta bort rullar och drag från fiskespön  så blir det lättare att hantera.
 4. Vapen överlämnas brutet eller på annat sätt som tydligt visar att det är oladdat.
 5. Farligt gods enligt nedan skall uppvisas innan flygning.
 6. Det är viktigt att vi hjälps åt att bevara våran fina fjällvärld. Tänk på att lämna så lite spår som möjligt på lägerplatsen och där ni vistas. Ta med er era sopor hem som ni inte lyckats elda upp (metall och glas brinner inte). Sortera redan vid lägerplatsen så blir det lätt att lämna på återvinningsstationen.

Farligt Gods

En passagerare får för eget bruk ta med följande artiklar utöver det som accepteras i handbagaget:

 • 25 liter brandfarlig vätska klass 3 i Jeepdunk.
 • 5 Liter brandfarlig vätska , klass 3 till spritkök, etc i detaljhandels förpackning.
 • 11 kg Kolvätegas blandning (P11)
 • 700 g Gas i engångsbehållare med skydd för ventilen.
 • 5 liter brandfarlig färg i detaljhandels förpackning
 • 1 liter lösningsmedel/förtunning i detaljhandels förpackning.
 • Farligt gods i maskiner eller utrustning såsom båtmotorer, elverk, motorsågar, etc som är tömda och förslutna så att läckage undviks.
 • 6 små paket säkerhetständstickor
 • 1 batteri typ fritids för elmotorer skyddat från kortslutning.

Gods enligt ovan skall visas upp vid ilastning och vara synligt och får ej gömmas i nedpackat bagage. Vid tveksamheter kontaktar ni oss i förväg för information. Gods kan nekas tas ombord av piloten.

På & Avstigning

Påstigning

Påstigning av helikoptern sker ofta med motorn och rotor gående, närma er därför aldrig helikoptern annat än då ni ledsagas eller utbildats till detta. Närmande av helikoptern sker då alltid framifrån och inom synhåll för piloten, håll huvudet lågt. Visstelse bakom helikoptern är direkt livsfarligt. Ta del av säkerhetsinformationen som finns anslagen i kabinen eller på landningsplatsen.

Lastning av bagage

All lastning och stuvning av bagage i helikoptern utförs av piloten eller lastningspersonal som utbildats till detta. Vapen/farligt gods, fiskespön eller annat skrymmande bgage lastas av utrymmesskäl på våra utvändiga lastkorgar. Av säkerhetsskäl kan Piloten dielegera till passagerare att bära bagaget till eller ifrån helikopterns direkta närområde (10m) inför start eller landning. Det är Förbjudet att kasta eller langa föremål mellan varandra. Bär fiskespön eller andra långa föremål horisontellt.

Avstigning

Sitt kvar med bälten påspännda tills piloten eller utbildad lastpersonal öppnat dörrarna. Lämna helikoptern framåt eller i anvisad riktning. Håll huvudet lågt. På anvisning av piloten bärs bagaget ifrån helikoptern.

Klädsel

Av säkerhetsskäl så ber vi er att ni är ordentligt klädda för att vistas i den miljö vi förväntas flyga över, även vid vackert väder. Tänk på att fjällvädret kan snabbt förändras.

TREVLIG RESA